Surveys in danish

UNGDOMS

Denne undersøgelse gennemføres for at få information fra unge, der er målrettet af CHESS-initiativet i projektets partnerlande, om deres evner og opfattelser fra et intraprenør perspektiv. Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til at vejlede CHESS-partnerskabet i design af træningsmateriale til udvikling af vigtige intraprenørskabs-relaterede færdigheder og kompetencer blandt unge. Undersøgelses respondenternes identitet forbliver strengt fortrolig.

UNGDOMS SPØRGESKEMA

UNGDOMS semi – strukturerede interview

MEDARBEJDER

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Denne undersøgelse gennemføres for at få information fra arbejdsgivere for unge voksne, der er målrettet af CHESS-initiativet i projektets partnerlande, om deres evner og opfattelser fra et intraprenørielt perspektiv. Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til at vejlede CHESS-partnerskabet i design af træningsmateriale til udvikling af vigtige intrapreneurship-relaterede færdigheder og kompetencer blandt unge. Undersøgelses respondenternes identitet forbliver strengt fortrolig.

MEDARBEJDER SPØRGESKEMA

Medarbejderes semi – strukturerede interview