Surveys in romanian

al tinerilor adulți

Chestionarele sunt realizate pentru a obține informații de la tinerii adulți vizați de inițiativa CHESS din tarile partenere ale proiectului, in ceea ce privește competentele si percepțiile tinerilor dintr-o perspectiva intraprenoriala. Rezultatele chestionarului vor fi utilizate pentru a ghida parteneriatul CHESS in proiectarea de materiale de formare pentru dezvoltarea competentelor cheie legate de intraprenoriat in rândul tinerilor. Identitatea persoanei intervievate nu va fi dezvăluita terților.

Chestionarele al tinerilor adulți

Interviul semi-structurat al tinerilor adulți

AL angajatori

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Chestionarele sunt realizate pentru a obține informații de la angajatorii tinerilor adulți, vizați de inițiativa CHESS din tarile partenere proiectului, in ceea ce privește competentele si percepțiile lor dintr-o perspectiva intraprenoriala. Rezultatele chestionarului vor fi utilizate pentru a ghida parteneriatul CHESS in proiectarea de materiale de formare pentru dezvoltarea abilitaților si competentelor cheie legate de intraprenoriat in rândul tinerilor. Identitatea persoanei intervievate nu va fi dezvăluita terților.

Chestionarele de la angajatorii

Interviuri de la angajatorii