Surveys in SLOVENIAN

ZA MLADE ODRASLE

Raziskava se izvaja v partnerskih državah projekta CHESS, z namenom pridobivanja informacij o spretnostih in dojemanjih mladih odraslih z vidika znotraj podjetja.

Rezultati raziskave bodo uporabljeni za usmerjanje partnerstva CHESS pri oblikovanju gradiva za usposabljanje in razvoj ključnih podjetniških veščin (intrapreneurship) in kompetenc med mladimi. Identiteta anketirancev bo ostala strogo zaupna.

Vprašalnik za mlade odrasle

Intervju za mlade odrasle

ZA delodajalce

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Raziskava se izvaja z namenom pridobivanja informacij od delodajalcev mlajših odraslih v partnerskih državah CHESS projekta, o njihovih spretnostih in dojemanjih z vidika znotraj podjetja.

Rezultati raziskave bodo uporabljeni za usmerjanje partnerstva CHESS pri oblikovanju gradiva za usposabljanje in razvoj ključnih znotraj podjetniških veščin in kompetenc med mladimi. Identiteta anketirancev bo ostala zaupna.

Vprašalnik za delodajalce

Intervju za delodajalce